Huisvesting

Het natuurlijke leven zoveel als mogelijk waarborgendaar streven wij bij Equus Sensus naar. 

In tegenstelling tot de mensen hebben paarden geen vaste dagindeling en geen vast waak-en slaapritme. Ze zijn noch dag- noch nachtdieren, maar bepalen samen een eigen ritme. Dit ritme bestaat uit grazen, even dutten, grazen, even dutten, en zo gaat dat dag en nacht door. We kiezen bewust om te spreken van ‘dutten’ omdat paarden hoofzakelijk korte rustmomenten nemen. Naast deze dutjes heeft een paard nood aan 2 à 3 uur diepe slaap, ookwel REM-slaap genoemd. Enkel wanneer ze zich 100% veilig voelen zullen paarden een diepe slaap houden van rond de 20 minuten per keer. Deze periodes kun je herkennen aan de lang uitgerekte zijwaartse houding. 

 

In het wild staan paarden nooit lang stil en leggen ze aanzienlijke afstanden af per dag. Tot wel 50km per dag. Het grootste deel van deze afstanden gebeurt al grazend. Tegen ons idee in bestaat het eetpatroon van paarden in het wild niet zo zeer uit gras maar wel uit takken en struiken. Een kudde wilde paarden komt dan ook vaker voor in schrale leefgebieden. 

 

Maar waarom vinden wij deze kennis bij Equus Sensus zó belangrijk? 

Doordat paarden in het wild continu verplaatsen, komen ze in contact met verschillende ondergronden. Deze ondergrond vormen de hoeven, waardoor ze natuurlijk slijten maar ook sterker worden. In de natuur blijken er zelden hoefproblemen te vinden bij paarden.

 

Naast de hoeven hebben de kilometers ook een gunstig effect op de spijsvertering. Het spijsverteringstelsel van een paard is speciaal ontwikkeld om voedsel in een voortdurende gestage stroom te verwerken. Het continu in beweging zijn zorgt ervoor dat paarden in aanraking komen met verschillende voedselbronnen waaruit ze zelf kieskeurig selecteren wat ze eten en hoeveel. Dit zorgt ervoor dat ze van alle nodige voedingstoffen voldoende binnenkrijgen. 

Paddock Paradise

Bij Equus Sensus geloven we dat paarden paard moeten kunnen zijn. Daarom vind je bij ons geen stallen maar wel een kuddeleven waarbij alle paarden 24/7 buiten staan en continu toegang hebben tot ruwvoer en water. Dit hebben wij kunnen realiseren dankzij het Paddock Paradise idee van Jaime Jackson.  

We hebben ons domein zo ingericht dat de kudde zich continu kan en moet verplaatsen. Doorheen het jaar hebben de paarden toegang tot de tracks. Dit is een zorgvuldig uitgestippeld pad zonder begin- en eindpunt. Zo is de kudde genoodzaakt zich te verplaatsen op zoek naar ruwvoer en water, de (zwem)vijver, hun rolplaats en beschutting. 

Wij kozen op de track voor verschillende ondergronden om het hoefonderhoud en de natuurlijke bouw te ondersteunen.

Doordat de paarden bij ons in kudde leven i.p.v. opgesloten te worden in stallen, staan ze continu in verbinding met elkaar. Deze verbinding doet beroep op het natuurlijke (sociale) gedrag van paarden en helpt hen bij het ontwikkelen van vertrouwen en respect. Elk paard moet zijn plaats binnen de kudde verwerven maar ook kunnen behouden. Deze hiërarchische houding legt de basis aan respect dat wij als mens ook verwachten van ons paard en visa versa. 

 

Wat als een paard niet bij de kudde hoort?

Het kan voorkomen dat een (nieuw) paard niet in de kudde wordt opgenomen. Dit kan verschillende redenen hebben. Zo kan het paard te zwak zijn, te dominant zijn, te introvert zijn, zelf geen nood grote nood hebben aan sociaal contact, enzovoort.

In dergelijke situaties wordt vaak een nieuwe kleinere kudde gevormd of zal het paard eerder op zichzelf staan. Ook dit is een deel van het natuurlijke proces. Zo hebben we bij Equus Sensus onze grote kudde waarbinnen een kleinere (sub)kudde gevormd is. Daarnaast verdelen de paarden zich, voornamelijk bij de voederplaatsen, in groepen op basis van de hiërarchie. Met name de alfa’s, de middenklasse en de lagere rang.

 

Welke voordelen brengt een Paddock Paradise voor de mens? 

Door het systeem van een Paddock Paradise, recreëren we niet alleen de natuurlijke habitat van paarden, maar stimuleren we ook het natuurlijke (sociale) gedrag. Respect voor elk lid van de kudde zorgt ook voor een goede basis in respect voor de mens.

Vaak worden angstige/onzekere paarden als dominant bestempeld. Dit omdat deze paarden bijvoorbeeld niet luisteren, stout gedrag vertonen, onhandelbaar zijn, enzovoort. Bij het observeren van dit paard zijn gedrag binnen de kudde kunnen we vaak afleiden dat het zogenaamde dominante paard eerder onderdanig is maar dergelijk “stout” gedrag vertoont uit angst en onzekerheid. Deze mogelijkheid tot het observeren van het natuurlijke gedrag binnen de kudde is voor ons als mensen een grote meerwaarde in het leren begrijpen van onze paarden. 

Een ander groot voordeel vinden we terug in het energielevel van paarden. Daar waar veel stalpaarden een bom aan energie hebben en voor het rijden vaak eerst gelost moeten worden, zijn paarden die leven op een Paddock Paradise, energie neutraler. 

 

Vertoevingsruimte
Domein
Vertoevingsruimte
Tracks
Vertoevingsruimte
(Zwem)vijver
Aanvraag pensionplaats